We zijn uitzonderlijk gesloten op 01/07 en 13/07 en sluiten van 20/07 tot 09/08 voor ons jaarlijks verlof.

Speksteenkachel tips: stoken in uw speksteenkachel, waar u op moet letten

Speksteenkachel tips: stoken in uw speksteenkachel, waar u op moet letten

Voldoende toevoer van verbrandingslucht Hout heeft veel lucht, 7-10 m³/kg hout, nodig om te kunnen branden. Onvoldoende luchttoevoer leidt tot onvolledige verbranding en kan rook veroorzaken wanneer de deuren worden geopend. In het ergste geval kan het vuur uitgaan tijdens het verwarmen. De benodigde verbrandingslucht voor spekkachels is ong. 60-90 m³/u Ongehinderde toevoer van verbrandingslucht

Voldoende toevoer van verbrandingslucht

Hout heeft veel lucht, 7-10 m³/kg hout, nodig om te kunnen branden. Onvoldoende luchttoevoer leidt tot onvolledige
verbranding en kan rook veroorzaken wanneer de deuren worden geopend. In het ergste geval kan het vuur uitgaan
tijdens het verwarmen.
De benodigde verbrandingslucht voor spekkachels is ong. 60-90 m³/u

Ongehinderde toevoer van verbrandingslucht

De verbrandingslucht moet vrij door de luchtgaten in het rooster naar de verbrandingskamer kunnen stromen. De luchttoevoer verzekert een constante en zuivere verbranding en koeling van het rooster.
Onvoldoende luchttoevoer doet afbreuk aan de werking van de haard. De luchttoevoer naar de haard wordt onderbroken als de
assen de luchtgaten in het rooster bedekken, als de aslade te vol is of als de luchtregelingen te laag staan. Hierdoor is de verbranding minder efficiënt en kan het rooster oververhit en beschadigd geraken.

Tips:

 1. reinig het Gouden Vuur- rooster voor het verwarmen
 2. maak de aslade geregeld leeg
 3. merk op dat de luchtinstellingen van het rooster openstaan bij
  het aanmaken van de haard en tijdens de sintelfase

Voldoende trek in de schoorsteen

Zorg voor voldoende trek voor het verwarmen. De trek moet goed zijn van zodra het vuur is aangestoken. Als het vuur
traag ontbrandt, kan het vocht in de rookgassen condenseren in de rookkanalen en problemen veroorzaken met de
trek. Zorg daarom dat je in de aanmaakfase genoeg fijn hout gebruikt!

Tip: gebruik 2 of 3 zipjes of breek je zipblokje in stukken en verspreid ze in de vuurhaard.

controleer de trek in de koude haard met een brandende lucifer via de opening van de deur van de verbrandingskamer. Als de vlam niet naar de kachel buigt, is er geen trek in het schoorsteen. Soms kan het zijn dat deze vlam naar binnen blaast. Dit is een normaal verschijnsel bij een koude schoorsteen. Deze negatieve trek kan je overwinnen door genoeg fijn aanmaakhout in de vuurhaard te steken bij het aanmaken van het vuur.

Nog een belangrijke tip:
Controleer of uw rookgasklep open staat of dat de schoorsteen niet verstopt zit.

Brandstof: droog hout
Gebruik als brandstof droog hout, geschikt voor uw haard*, met een vochtinhoud van minder dan 20 %. Droog hout
verbrandt goed en geeft u het best mogelijke resultaat. Als het hout vochtig is, daalt de verbrandingstemperatuur,
nemen de uitstoten toe en neemt de doeltreffendheid af. Vocht dat uit het hout verdampt, kan condenseren op de
oppervlakte van de rookkanalen, waardoor de trek verzwakt en het vuur volledig kan uitgaan.
Verbrand nooit afval in de haard. De volgende materialen geven giftige stoffen vrij die de haard kunnen
beschadigen: geïmpregneerd hout, spaanderplaat, meubilair, plastic zakken, pvc, zakdoekjes en
tijdschriften

Brandhout en de opslag ervan

U krijgt droog brandhout door pas gekloofd brandhout minstens 2 jaar te bewaren in een goed geventileerde en
tegen de regen beschutte schuur of opslagkamer. Merk op dat de droogtijden kunnen verschillen per houtsoort. Droog
hout is herkenbaar aan het helder, scherp geluid dat ontstaat wanneer twee houtblokken tegen elkaar worden
geslagen. Breng het brandhout minstens twee dagen voor gebruik naar binnen.

Verschillen tussen houtsoorten in verwarming

De thermische waarde van hout is ongeveer dezelfde voor elke houtsoort per kilogram. Dat betekent dat een zwaardere houtsoort meer warmte vrijgeeft dan een lichtere houtsoort met hetzelfde volume. Zo is er bijvoorbeeld 40 %
meer volume nodig van een els om dezelfde hoeveelheid energie te verkrijgen als bij brandend berkenhout. Verschillende houtsoorten branden ook op verschillende manieren. Zwaardere houtsoorten branden beter wanneer ze in kleinere stukken zijn gehakt.

Dit is nu net belangrijk bij het stoken in een speksteenkachel.

 • March

  12

  2023
 • 1960
 • 1

ONS AANBOD

Benieuwd wat we in de aanbieding hebben?

Ons aanbod bekijken

Wij helpen u bij het optimaal gebruiken en onderhouden van uw kachel of haard. Leer ons kennen.

© Copyright 2024 Radialis